czwartek, 27 kwietnia 2017

Retro Tutki: Efekt patyny / Retro Tutorials: Patina effect


Witajcie! Przygotowałam dla Was kurs na uzyskanie efektu patynowanej powierzchni z wykorzystaniem zestawu farb od Pentartu. Kupując ten zestaw otrzymujemy pięć farbek po 20 ml każda, farbą bazową jest antyczna miedź, na którą nakładamy pozostałe kolory: miętę, turkus, niebieski turkus oraz country zieleń według uznania.

Hello! I have prepared a tutorial for you on how to achieve the effect of patinated surface with a set of paints from Pentart. When buying this set we get five paints 20ml each, the base paint is antique copper, on which we apply other colors: mint, turquoise, turquoise blue and country green.1. Zaczynam od pomalowania powierzchni czarnym gesso.

1. First I paint the surface with black gesso.


2. Następnie za pomocą szablonu nakładam złotą farbę wymieszaną z Magic! Multipurpose Powder, dzięki dodaniu go do farby, otrzymałam pastę strukturalną.

2. Then through the stencil, I apply a gold paint mixed with Magic! Multipurpose Powder, by adding it to the paint, I got a structural paste.


3. Dziurka od klucza z foremki Primy będzie moim głównym elementem, jest to odlew wykonany z gipsu. Dokładnie maluję element farbą w kolorze antycznej miedzi.

3. Keyhole from Prima will be my focal element, it is a cast element made from plaster. I accurately paint the element with antique copper paint.


4. Po naklejeniu gipsowego elementu na szkatułkę zaczynam kolejno nakładać pozostałe kolory z zestawu. Staram się przy tym nie poryć miedzianego koloru w całości. Na koniec ponownie nakładam niewielką ilość miedzianej farby.

4. After applying the plaster element to the casket, I begin to apply the remaining colors from the set. I'm trying not to cover the copper in full. At the end, I apply a small amount of copper paint again.


5. Maluję powierzchnię dookoła dziurki.

5. I paint the surface around the hole.


6. Farbę nakładam palcem i rozcieram ją na wieku szkatułki oraz na jej bokach.

6. I paint with my finger and rub it on the top of the casket and on its sides.


7. Nakleiłam więcej elementów z foremek i postąpiłam z nimi w ten sam sposób, co z dziurką od klucza. Mokrą chusteczką wytarłam gesso, dzięki czemu uwidocznił się oryginalny kolor szkatułki.

7. I added more elements form molds and I repeated the same process as with the keyhole.
 With a wet baby wipe I wiped the gesso, so that the original color of the box appeared.
Wykorzystałam / I used:
Magic! Multipurpose Powder - 13artsZestaw Farb - Efekt Patyny - PentartForemka - Ramka Biblioteczna 2Foremka - Zegar z trybikamiForemka - Łby śrubekForemka - Nożyczki Foremka - Zestaw kwiatków 9Foremka Keyholes - Prima Vintage Art Decor Mould Uchwyt metalowy - brąz 2Serwetka podłużna metalowa - brąz
Ściskam! / Hugs!Brak komentarzy :

Prześlij komentarz