czwartek, 24 sierpnia 2017

Retro KIT: Wszystko o gesso / All about gesso

Hej,
Gesso, często się o nim słyszy prawda? Co to tak naprawdę jest? Do czego można wykorzystać? I czy to mi jest potrzebne? Postaram się odpowiedzieć na te pytania.
Gesso to grunt malarski - przede wszystkim jego zadaniem jest zapewnienie przyczepności farbie. Występuje w kilku rodzajach różniących się składem. Najczęściej spotykane jest gesso akrylowe. Można je aplikować na różne powierzchnie: płótno malarskie, drewno, plastik, papier, metal, skórę.
Gesso nie musi być białe! Może być czarne, a nawet przezroczyste.

Hi,
Gesso, you can hear often about it, don’t you? What is it really? How can you use it? And do you need it? I will try to answer these questions.
Gesso is a priming paint - its main job is to provide paint adhesion. It occurs in several kinds differing in composition. The most common is acrylic gesso. It can be applied on various surfaces: painting canvas, wood, plastic, paper, metal, leather.
Gesso does not have to be white! It can be black or even transparent.

Białe gesso - Renesans  Czarne gesso - DecoArt Gesso Clear 120ml - 13arts

Retro KIT "Fabryka Rdzy" w swoim składzie zawiera białe gesso marki Renesans (pierwsze z lewej).
The Retro KIT "Rusty Factory" includes a white gesso of the Renesans brand (first left).

Do czego może nam się przydać gesso? Przede wszystkich do ochrony przed przeciwnościami losu ;) Zanim zaczniemy moczyć naszą pracę dobrze jest ją zabezpieczyć. Można użyć do tego białego gesso (nałożone cienką warstwą pozwoli przebić się wzorom papieru) lub przezroczystego.

What can we use it for? First of all to protect against unfortunate circumstances ;) Before we begin to soak our work it is good to protect it first. You can use white (thin layer will let paper patterns break through) or transparent gesso this way.


W tej pracy do ochrony użyłam białego gesso 13arts nałożonego cienką warstwą za pomocą mokrych chusteczek (które nieco wyschły;) ). Papier doskonale wytrzymał chlapania, rozmywanie farby wodą i nakładanie pasty modelującej.
Każde gesso może zostać nałożone przez maskę. Łatwiej będzie w tym celu użyć gesso, które jest gęstsze (np. 13arts). 

In this work I used white gesso 13arts for protection, applied thinly with wet wipes (which slightly dried;)).
Each gesso can be imposed by the mask. It is easier to use gesso which is denser (eg 13arts).Na moim przykładzie użyłam białego gesso 13arts, czarnego gesso Renesans i gesso clear - również 13arts. Jak widać, za pomocą każdego udało mi się uzyskać teksturę.
Tip: świeżo nałożone gesso można obsypać brokatem, co da przepiękny efekt idealny na kartki (szczególnie te świąteczne).

For my example I used white gesso 13arts, black gesso Renesans brand and gesso clear - also 13arts. As you can see, with each one I was able to get texture.
Tip: freshly applied gesso can be glittered, which will give a beautiful effect to the cards (especially the festive ones).


Za pomocą białego gesso i suchego pędzla można zmienić wygląd niemal każdej pracy - nawet takiej, która została spisana na straty.
Technikę o dumnej nazwie dry-brushing opisałam szerzej w tutorialu: 
Ale przydaje się to nie tylko w pracach mocno mediowych, również na kartkach daje genialny efekt.

With a white gesso and a dry brush, you can change the look of almost any work - even the one that has been written off. 
The proud-named dry-brushing technique was described in more detail in this tutorial:
But it is not only useful in media works, it also gives a brilliant effect on cards.


Czarne gesso darzę szczególną miłością. Używam go bardzo dużo w moich pracach. Ułożoną kompozycję maluję na czarno. Nie muszę się martwić czy to szkło lub plastik na którym farba mogłaby się nie trzymać. Nie martwię się też kolorami wybranych elementów. Czarne gesso kryje idealnie. Po wyschnięciu jest ogrom możliwości co z taką pracą można zrobić:

Black gesso has a special place in my heart. I use it a lot in my work. I paint black the composition. I do not have to worry whether it is glass or plastic on which the paint could not hold. I'm not worried about the colors of the selected elements as well. The black gesso hides perfectly. Once dry, there are plenty of options for doing so:

Nadać jej kolor i blask przy pomocy wosków.
Give it color and glow with wax.


Kombinacji jest wiele, tutaj farbki DecoArt oraz Inka Gold:
There are many combinations here, DecoArt and Inka Gold:


Na moim filmie pokazuję przykład krok po kroku jak wykonać pracę przy pomocy czarnego gesso.
On my video I show another example step by step how to work with black gesso.


Dla mnie największą zaletą każdego gesso jest to, żę często ratuje sytuacje. Praca po zabiegach farbą wygląda źle? Można zamalować gesso. Kolory na kartce wydają się zbyt intensywne? Muskanie jej białym gesso stłumi tę intensywność. Chlapnęło się nie tam gdzie trzeba? Jak dobrze, że można to łatwo ukryć. Chce się pobawić akwarelą, ale mój papier tego nie zniesie? Gesso da sobie z tym świetnie radę! 
To co, kto ma chęć na zabawę z gesso?


For me the greatest advantage of every gesso is that it often saves the day. Work looks bad after treating it with paint? You can apply a gesso. The colors on the paper seem too intense? Blushing them white gesso will suppress this intensity. Splashed in the wrong place? How good that it can be easily hidden. I want to play with watercolor, but my paper will not bear it? Gesso comes to the rescue!
So, who wants to play with gesso? 

Trzymajcie się! Hugs!Brak komentarzy :

Prześlij komentarz