sobota, 26 sierpnia 2017

Retro KIT: 'Akwarelowe' kartki / 'Watercolor' cards


Hej,
Obok mediowych bogatych projektów postanowiłam stworzyć jeden skromniejszy.
Hi,
Next to rich media projects I decided to create one more modest.


Kawałki papieru do akwareli pochlapałam KITowymi mediami rozpuszczonymi w wodzie. Chlapnięcia na kartce po lewej powstały dzięki Quinacridone Gold, a chlapnięcia po prawej farbą Rusty. Obie skropiłam Inką Gold.

Pieces of paper for watercolor were splashed with KIT's media dissolved in water. The splashes on the left hand side were caused by the Quinacridone Gold, and the splashes on the right with Rusty paint. Both sprinkled Inka Gold.


Kartki robiłam jednocześnie, dlatego widać wymieszane chlapnięcia obu farb.
I did cards at the same time, so you can see the mixed splashes of both paint.


Kiedy wszystko wyschło przycięte kartoniki nakleiłam na szary papier, który znalazłam w zestawie, a następnie całość na bazę kartki.

When everything dried, I glued the cardboards on the gray paper that I found in the kit, and then to the card base.


Z założenia kartki miały być bardzo proste, dlatego postanowiłam dołożyć już tylko napisy.

I've assumed that cards should to be very easy to set up, so I decided to add only the subtitles.


Napisy wycięte z papieru Kaisecraft przykleiłam na srebrną bibułę a następnie na tekturę i do kartki za pomocą kostek dystansowych.

The inscriptions cut from Kaisecraft paper were glued to silver tissue-paper, then to the cardboard and to the card with the spacer blocks.


Napis wycięty z tego samego papieru nakleiłam na folię a następnie na tekturkę. I ponownie użyłam kostek żeby mój napis był odstający. Folia fajnie się mieni pod napisami.

The inscription cut from the same paper I glued on the foil and then on the cardboard. And again I used the spacer blocks so that my inscription was protruding. The foil cheerfully sparkles under the inscriptions.


I gotowe! Moje kartki dłużej schły niż były robione. Mam nadzieję, że efekt Wam się podoba.
And ready! My cards were drying longer than they were made. I hope you like the effect.

Trzymajcie się! Hugs!


Pracowałam z Retro KITem "Fabryka Rdzy"
I worked with Retro KIT "Rust Factory"

Retro KIT 'Fabryka Rdzy'
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz