piątek, 5 sierpnia 2022

LO ze zdjęciami legitymacyjnymi/ LO with ID photos


Kocham layouty ponieważ dają mnóstwo możliwości kompozycyjnych.
Moja dzisiejsza inspiracja to kompozycja ram i zegarów w dużej ilości
z jednoczesnym zachowaniem lekkości i przestrzeni.

I love layouts because they offer lots of compositional possibilities.
A large number of frames, clocks, and small photos while maintaining lightness
and space make up my today's inspiration.


Użyłam/ I used:

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz