poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Black&White

Collage Paper od Tima Holtza natchnął mnie do stworzenia czarno-białej pracy. Niby tylko dwa kolory, ale tak naprawdę milion możliwości dzięki mediom, stemplom i dodatkom.

Tim Holtz's Collage Paper inspired me to create a black-and-white work. Even though there are only two colours but it's actually a million possibilities thanks to the media, stamps and accessories.


Użyłam: / Used: 

 

 
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz