piątek, 21 stycznia 2022

Jak w Starym Zegarku / Like an Old Watch

 Witajcie!
Bardzo się cieszę z powrotu do Retro, bo bardzo lubię tu inspirować.
Moja pierwsza inspiracja to skrzyneczka pełna zębatek i części starych zegarków z rupieciarni.
Tworząc ten projekt poczułam się jak zegarmistrz, który próbuje tchnąć życie w zepsute mechanizmy.

Hello!
I am very happy to come back to Retro because I really like to inspire here.
My first inspiration is a wooden box full of gears and parts of old watches from a junkyard.
When creating this project, I felt like a watchmaker trying to breathe life into broken mechanisms.


Wykorzystałam: / Products used:
Pozdrawiam!
Regards!
 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz