piątek, 14 stycznia 2022

Bądź silny / Be Strong

 Witajcie!

Tu Macarena czyli Marzena Ziuziakowska i jestem jedną z projektantek Retro Kraft Shop. 
Tak się złożyło, że to mnie przypadło w udziale rozpocząć cykl inspiracji, 
z czego się ogromnie cieszę i jednocześnie mam nadzieję, że od teraz 
będziemy się tu wspólnie świetnie bawić, rozwijać i inspirować nawzajem. 

Rozpoczynam zatem delikatnie i osobiście. 
Ozdobiłam okładkę notesu tak jak najbardziej lubię, czyli przestrzennie.
Bardzo lubię formy Primy ale Grunge Frames jest zdecydowanie moją ulubioną. 
Do podkreślenia detali użyłam Żelu postarzającego Pentartu w kolorze Umbra. 
Jako, że mój początek roku jest dość trudny, użyłam idealnego hasła na tę okoliczność 
BE STRONG - będzie mi przypominało, żeby się nie poddawać. 

-------

Hello!

This is Macarena (Marzena Ziuziakowska) and I'm one of the Design Team members. 
It seems it is my job to start the inspiration cycle at the new Retro Kraft Shop, 
which I am very happy about and I hope that from now on 
we will have a great time here together, developing skills and inspiring each other.

 Let me start gently and personally. 
I've decorated a notebook cover the way I like it the most - in a 3D way.
I like Prima moulds but Grunge Frames is definitely my favorite. 
To pop up the details, I used the Pentart Umbra Antiquing Gel. 
Since my new year is quite difficult, 
I used the perfect words for this situation 
BE STRONG - will remind me not to give up.

Użyłam produktów / Products used:

    1 komentarz :