piątek, 26 czerwca 2020

Spacer po lesie / A walk in the forest

Jak trudno zrobić zdjęcie, aby pokazać cały blask bijący z tej pracy! Starałam się uchwycić go na różne sposoby, ale i tak najbardziej zachwyca na żywo.

How hard it is to take a picture showing all the glow that beats from this project! I've tried to capture it in different ways, but it's still the most amazing live.


Zainspirowałam się pracą Reniferove, którą wykonała podczas prowadzonego przez nią live na facebooku. Wcześniej nie tworzyłam prac w takim klimacie.

I was inspired by Reniferove's project, which she did during her facebook live. I have not created works in this climate before.

Miłego dnia! / Have a nice day!


Użyłam: / I used:

Farba Impasto - Finnabair Art Alchemy Farba akrylowa - Art Alchemy Metallique Akwarela w kostce 1,5ml - Renesans Wosk - Art Alchemy Metallique - Finnabair Pasta - Finnabair Art Extravagance Icing Paste - Prima Laurels - szablon Prima

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz