niedziela, 21 czerwca 2020

Steampunk Sea Stories/Steampunk'owe Morskie Opoweści

Ahoj !
Morskie stwory budzą strach w sercach marynarzy.
Kraken, który w mgnieniu oka zatopi statek, 
Scylla, która porywała i zjadała żeglarzy
oraz Syreny, które swymi wdziękami i pięknym głosem wabiły żeglarzy, po czym ich zabijały.
W dzisiejszym projekcie skupiłam się na Syrenach, jednak w stylu mechanicznym.
Zapytacie, czemu Kapitan taki smutny ?
Cóż, ubezpieczenie na statek nie obowiązywało spotkania z syreną...

Ahoy!
Sea creatures arouse fear in the hearts of sailors.
Kraken, which in the blink of an eye will sink a ship,
Scylla, who kidnapped and ate sailors
and Mermaids, who lured sailors with their charms and beautiful voice, and then killed them.
In today's project I focused on Mermaids, but in a mechanical style.
You will ask, why is the Captain so sad?
Well, ship insurance did not apply to the mermaids ...


2 komentarze :