poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Guardian angel / Anioł stróż

Powiem w tajemnicy, że myślę, że mój anioł stróż pije.
Ale nie mówcie nikomu, niech to zostanie miedzy nami.

I'll tell you in secret that I think my guardian angel drinks.
But don't tell anyone, let it stay between us. 


Stwierdziłam, że dobrze będzie pobrudzić strony mojego art journala. Przy okazji również siebie. Do tego wybrałam tusze alkoholowe, oraz farby Sparks Art Alchemy. Zdecydowałam się na piękny odcień zieleni oraz złoto brązowy. 

I thought it would be a good idea to get my art journals pages dirty. Also myself, by the way. For this I chose alcohol inks and paints Sparks Art Alchemy. I decided on a beautiful shade of green and brown gold. 


Prace zaczęłam od ułożenia kompozycji z dodatków od Tima Holtza. Następnie nałożyłam na nie przez maskę nieco pasty mikowej marki Renesans. I tu zaczęło się mediowe szaleństwo mieszania farb z wodą i tuszami. Użyłam mojego ulubionego tuszu Archival w kolorze zieleni.

I started my work by making a composition of additions from Tim Holtz. Then I put some Renesans mica paste on them through a mask. And here began the media madness of mixing paints with water and inks. I used my favorite green Archival ink.


Ten zielony tusz posłużył mi również do wykonaniu kilku odbitek stempli. Odbitki pocieniowałam brązowym tuszem.

This green ink was also used to make some prints od stamps. I shaded the prints with brown ink.


Dużo było chlapania farbą i wodą z farbą. Rozpuściłam też nieco tuszu w wodzie. A czarną akwarelową kredką zrobiłam cienie.

There was a lot of splashing paint and water with paint. I also dissolved some ink in water. And I made shadows with black watercolour crayon.


Na koniec wszystko pochlapałam białą farbą akrylową. 

Finally, I splashed everything with white acrylic paint. Miłego dnia! Have a nice day!


Użyłam: / I used:

Naklejki Big Talk Snarky - Tim Holtz Piórka 5-10cm (kolory) Dodatki Collector Cards Layers - Tim Holtz Prima Art Daily Planner Sticker Pad - Vintage Photobooth Masa mikowa - Renesans Tusz alkoholowy Adirondack Alcohol Ink - Ginger Å»el 3d Heavy Body Mat - Renesans Farba Akrylowa - Art Alchemy Sparks (nowa paleta)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz