czwartek, 15 sierpnia 2019

Found- rdzawe płótnoCześć! 
Oczarowana nowymi foremkami od Primy postanowiłam przy ich  pomocy stworzyć płótno. 
Rzymskie cyfry i gwiazdki są cudowne! 
Spójrzcie sami jak pięknie ubierają projekt. 

Hey! 
Enchanted by the new molds from Prima, I decided to use them to create a canvas. Roman numbers and stars are wonderful! Look for yourself how to beautifully decorate a project.

Odlewy pomalowałam gessem i dodałam farb oraz fluid imitujących rdzę. 
Metale od Mitform pięknie podkreśliły temat pracy. 

I painted the castings with a gesture and I added paint and fluid imitating rust. 
Metals from Mitform beautifully stressed topic. 

Teksturę, którą stworzyłam przy pomocy maski i pasty modelującej przetarłam złotą farbą, dzięki czemu wydobyłam jej wzór.

The texture I created with the help of a mask and modeling paste was rubbed with gold paint thanks to which I got her pattern.


ściskam / hugs Karolina


Użyłam / I used:


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz