sobota, 27 maja 2017

Retro KIT: Metamorfoza pudełka / Box makeover

Ahoj!
Ozdobiłam drewniane pudełko korzystając z Retro Kitu. To moja pierwsza praca, stworzona chwilę po otwarciu pudełka. Pełna radości, zainspirowana zawartością zabrałam się do pracy i nawet nagrałam film z tego spotkania!

Ahoy!
I've decorated a wooden box using Retro KIT. This is my first work, created a moment after opening the box. Full of joy, inspired by the content, I went to work and even recorded a video of this meeting!


O tym jak uzyskałam fakturę, jak ewoluowała kompozycja w trakcie procesu twórczego można zobaczyć w filmiku.

The movie shows how the composition evolved during the creative process, how I got a texture.


Praca z kitem sprawiła mi ogrom przyjemności. To takie ułatwienie i wyzwanie w jednym. Nie trzeba się zastanawiać czy to mi pasuje - bo w kicie do siebie pasuje wszystko - można po prostu tworzyć, puścić wodze fantazji. Ale jak kreatywnie do tego podejść, znaleźć swoje rozwiązania to już jest część wyzwania.

Working with the kit has given me a lot of pleasure. It's such a facilitation and challenge in one. You do not have to wonder if something suits you - because in the kit everything is matching: you can just create, let your imagination run wild. When approaching this creatively, finding your solutions is already part of the challenge.


Elementy do wycinania dają ogrom możliwości. Idealne do wnętrza pudełka. Idealne do ułożenia ciekawej, wielowarstwowej kompozycji.

Cutouts give you a great deal of opportunities. Perfect for the inside of the box. Perfect for arranging interesting, multi-layered compositions.


Zabawa z kitem to ogromna przygoda do której serdecznie zachęcam!
Fun with the KIT is a great adventure for which I cordially invite!


A teraz zapraszam na film. W roli głównej pudełko i to jak krok po kroku powstaje.
And now I invite you to the film. Starring: the box and how step by step it is formed.
Ściskam! Hugs!


Praca powstała przy użyciu:
This project was created using:


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz