niedziela, 21 maja 2017

Retro KIT: LO Wideo tutorial Letike / Letike's Layout video tutorial

Widzieliście już Retro Kit? Widzieliście już prace DT? Świetne, prawda?
Ja jestem zachwycona! Kitem i tym jak różnorodne prace można dzięki niemu uzyskać. Jak cudne są elementy, ile można wyciąć z papierów i jakie fajne są dołączone media. 

Hi!
Have you seen the Retro Kit yet? And our DT's projects? Amazing, aren't they?
I'm thrilled! With the Kit and what varied projects you can make with it. How amazing the elements are, how much you can cut out from the papers and how great the media included are. 


Bardzo spodobała mi się ramka z tym tekstem. Postanowiłam zrobić z nim "coś" i tak powstało LO.
I really liked the frame with this quote. I decided to do "something" with it and that's how this layout came to be.


Wykorzystałam nawet taśmę washi, która lepiła kitowe paczuszki.
I even used the washi tape that was used on the packages the kit came in.


Media do zadań specjalnych, a dzięki nim - chlapania, mazania, zacieki.
Special purpose media, and thanks to them - splatters, smears, drips.


To jak moje LO powstało, można obejrzeć na filmie.
You can see how my layout was created in the video below.

Z najlepszymi pozdrowieniami,
Warm hugs,


Praca powstała przy użyciu:
This project was created using:1 komentarz :