sobota, 23 maja 2015

Wyzwanie z moodboardem: Art journal Karoliny / Moodboard challenge: Karolina's Art Journal


Hej! Wiecie, że trwa u nas świetne wyzwanie z moodboardem? Jeśli nie, to czas to zmienić!
Chciałabym Wam dzisiaj pokazać moją inspirację, czyli stronę w art journalu.
Zarówno moodboardy, jak i art journale rządzą się swoimi prawami, a co je łączy?

Moodboard to kolaż zdjęć, z których możesz zainspirować się wszystkim - kolorami, przedmiotami, klimatem, pojedynczym elementem, czy cytatem. Art Journal to forma, dzięki której możesz uzewnętrznić wszystko, co Cię zainspirowało!

Hi! Do you know that a great moodboard challenge is taking place on our blog? 

If you do not, it's time to change it!
I would like to show you today my inspiration - it is an Art Journal page.
Both moodboards and Art Journals are governed by their own rules, and what do they have in common?
A moodboard is a collage of photos, from which you can draw inspiration from everything - the colors, the objects, the feel, a single element or a quote. Art Journaling is a form that allows you to externalize everything what inspired you!



Moją inspiracją był motyw starej książki, sznurka, roślin oraz przygaszone kolory, które możecie znaleźć na naszym moodboardzie.

My inspiration was the theme of an old book, the twine, the leaves and the muted colors that you can find on our moodboard.








Użyłam:

I used:

 

   

     
       


Pozdrawiam!
Hugs!







Brak komentarzy :

Prześlij komentarz