wtorek, 29 kwietnia 2014

Papiorzany Comber - 10% zniżki na odbiory osobiste i Make&Take

Już za niecałe dwa tygodnie widzimy się w Katowicach, a w związku z tym dwa małe przypomnienia - mamy dla Was 10% zniżki na odbiory osobiste podczas zlotu oraz kilka ostatnich miejsc na naszym Make&Take z kartką z magnesem. :) Do zobaczenia!

In less than two weeks we're going to see each other in Katowice, and so a few short reminders for you - we have a 10% discount on orders picked up at the craft show and a few last spots for our Make&Take with a card with a magnet. :) See you there!
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz