piątek, 5 kwietnia 2024

Art journal pages with rub-ons

 Trzeba się wreszcie przed sobą przyznać, że jest się uzależnionym od rub-onsów. Ostatnio możecie je znaleźć w praktycznie każdej stworzonej przeze mnie rzeczy. Cóż jednak mogę poradzić, skoro z nimi wpisy do art journala robią się praktycznie same.

I must finally confess to myself that I'm addicted to rub-ons. Lately you could find them in practically every thing I created. But what can I do, since with them the art journal entries practically do themselves.

Użyłam:/ Used:


 

 
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz