piątek, 16 czerwca 2023

Album składaczek na ATC/ W fold album for ATC

 Moja dzisiejsza inspiracja to mini album na ATC. Do jego zrobienia wykorzystałam schemat kartki składanej (W fold card), tylko dopasowałam jej rozmiary do wymiarów ATC i dodałam kieszonki na panelach.

My today's inspiration is a mini album for the ATC. I used the W fold card scheme to make it, just sized it to fit the dimensions of the ATC and added pockets on the panels.


Użyłam: / Used: 

 
 

 

 
 


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz