poniedziałek, 29 maja 2023

Do things you are afraid of - mixed media


Witajcie :)
Przygotowałam pracę mixmediową, gdzie wykorzystałam trzy bazy HDF od Artistko, ramkę z trybikami i same trybiki ;)
Oczywiście nie mogło zabraknąć koloru niebieskiego. Rdzy również nigdy za mało ;)
W kompozycji wykorzystałam elementy z retro kitu do artjournalingu, paper dolls i tekturki z napisem od Craft O'Clock

Hello :)
I prepared a mixmedia work, where I used three HDF bases from Artistko, a frame with cogs and the cogs themselves ;)
Of course, the color blue could not be missing. Rust is also never enough ;)
In the composition I used elements from retro artjournaling kit, paper dolls and cardboard with writing from Craft O'Clock


 Wykorzystałam / I used


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz