środa, 1 marca 2023

Have an open heart

Dziś pokażę wam tutorial krok po kroku jak przygotować mixed mediowy dekor. 

Wykorzystałam bazę HDF od Artistiko i tekturki z Fabryki Weny.

Today I'm going to show you a step-by-step tutorial on how to make a mixed media decor.

I used an HDF base from Artistiko and cardboard from Fabryka Weny.


1. Najpierw pokrywam bazę dwiema warstwami białego gesso.

First, I cover the base with two layers of white gesso.


Druga warstwa jest dużo grubsza od pierwszej i tworzy nierówną, chropowatą powierzchnię.

The second layer is much thicker than the first. It creates an irregular, rough surface.

2. Dodaję ozdobny wzór za pomocą maski ze Stamperii. 

I add a decorative pattern using a stencil from Stamperia.


3. Układam wstępną kompozycję z tekturek, aby wiedzieć, gdzie dodać kolor.

I lay out the provisional cardboard composition, so I know where to add colour.


3. Teraz najtrudniejsza kwestia - wybór kolorów.

Now the most difficult issue - what colour to choose.


4. Za pomocą pędzla pokrywam bazę pierwszym kolorem i suszę dokładnie.

Using a brush, I cover the base with the first colour and dry thoroughly.


5. To samo robię z drugim kolorem.

I do the same with the second colour.


6. Dodaję wzory ze stempli.

I add patterns using stamps.


7. Używając techniki suchego pędzla, wybielam brzegi i wydobywam wzór z maski.

Using a dry brush technique, I whiten the edges and highlight the pattern from the mask.8. Pokrywam tekturki warstwą białego gesso, maluję tymi samymi kolorami co bazę, dodaje wzór z pomocą stempli. Następnie układam z nich kompozycję na bazie.

I cover the cardboards with a layer of white gesso, paint with the same colours as the base, add a pattern using stamps. I then arrange a composition of them on the base.9. Sklejam wszystko. Brzegi bazy postarzam brązowym tuszem i kończę układanie kompozycji.

I glue everything together. I age the edges of the base with brown ink and finish arranging the composition.


10. Na koniec dodaję białe chlapania i gotowe!

Finally, I add white splashes and it's done.

Użyłam:/ I used:

 

 

 

 

 
 1 komentarz :