środa, 27 lipca 2022

Mechaniczna Ćma / Mecha Moth

 Witajcie

Nowe foremki Finnabair są absolutnie i niesamowicie fantastyczne do mediowania, więc oczywiście od razu chciałam je wypróbować. Oto moja Mechaniczna Ćma. Stworzyłam dekor na bazie ramki hdf od Artistiko, nowych foremek i mediów Finnabair. 

Hello 
The new Finnabair moulds are absolutely fantastic for mixed media projects, so of course I wanted to try them out immediately. Here's is my mechanical Moth. I created home decor panel using Aristiko's HDF frame, new Finnabair moulds and paints, waxes as well. 


Jako tło wykorzystałam tissue paper Finnabair oraz wzór naniesiony pastą modelującą przy pomocy szablonu. Odlewy po zagruntowaniu białym gessem przykleiłam heavy body gelem . Wzór maski wydobyłam przy użyciu rozwodnionej złoto-miedzianej farbki metalicznej oraz turkusowej. Do wydobycia przepięknych wzorów odlewów użyłam matowych i metalicznych wosków. 

As a background I used Finnabair tissue paper and modelling paste. After primming white gesso all casts were glued with heavy body gel.  Then used diluted gold-copper metallic paint, and turquoise as well. To express beauty of molds I used matte and metalic waxes .  Użyłam / Used: 

 


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz