poniedziałek, 2 maja 2022

Odstresowujący layout/ Stress-relieving layout

Gdy dopada mnie stres, najlepszą formą terapii, bo sprawiającą najwięcej satysfakcji, jest stworzenie layoutu. Tak było i tym razem: wybór papieru, dodatków i masek, tworzenie warstw i dodawanie kolorów pozwoliło mi się pozbyć stresu. A efekt? Oceńcie sami!

When I get stressed the best form of therapy, bringing the most satisfaction, is creating a layout. This time wasn't different: choosing paper, accessories, and stencils, putting all of the covers, and adding colours let me get rid of stress. And the result? Judge for yourself!Użyłam: / Used:

 


 

 

 

 

 


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz