niedziela, 4 października 2020

Pan Marchetka / Mister Cawwot

 To jest gość! Ciemne okulary, kurtka z łańcuchem i metaliczny blask we włosach. Pan Marchetka, to nie byle jaka postać. To pogromca pietruszek, niedoborów witaminy A i prawdziwy zawadiaka z podziemi.

This guy! Dark glasses, chain jacket and metallic glow in his hair. Mr. Cawwot is not just any character. He's a buster of parsley and vitamin A deficiency, a real underworld swashbuckler.

 Czemu Marchetka? A nie marchewka? A jest to związane z przygodą w okolicznej restauracji kiedy pan kelner zachwalał deser z marchetki. Cóż, to jest ta marchetka - wtedy jeszcze nie było oczywiste. Ale znacie to uczucie kiedy czekacie na czekoladę, a dostajecie marchewkę?

 Why Cawwot? And not a carrot? That's related to an adventure in the local restaurant when the waiter praised the dessert with a cawwot. Well, this is the cawwot - it wasn't obvious then. But you know this feeling when you wait for chocolate and get a carrot?

Pan Marchetka to prawdziwy twardziel, dlatego osadziłam go w grungowym otoczeniu. Rdza, patyna, trybiki, bezpieczniki wszystko przybrudzone, zmatowione.

Mr. Cawwot is a real tough guy, that's why I put him in a grunge surrounding. Rust, patina, cogs, electric fuses all dirty, matted.


Nie mogło też zabraknąć odrobiny blasku, tu świetnie spisały się woski od Finnabair.

There couldn't have been any lack of shine either, here the waxes from Finnabair did a great job.Kreatywnego dnia!

I wish you a creative day!


Użyłam: / I used:

Vintage Roots -  Prima Re-Design Decor Mould Aviary -  Prima Re-Design Decor Mould Gears and Cogs Set 24pc - Fabryka Weny Steampunk by Reniferove - Big Cogs - Fabryka Weny Liquid Acrylic Paint - Finnabair - Prima 3D Powder - Fine - Pentart Farba Rusty - Viva Decor Texture Paste - DecoArt Finnabair Art Alchemy Matte Wax Finnabair Art Alchemy Metallique Wax Finnabair Art Alchemy Impasto Paint

1 komentarz :