sobota, 8 sierpnia 2020

'Nobody is Perfect' LO

 Witajcie!

Po ostatnich ciemnych proejktach, chciałam zrobić coś delikatnego, jasnego i zwiewnego.
W połowie jednak było mi za jasno, papier był zbyt delikatny i jakoś tak było mi dziwnie. Jednak gdy zmieniłam papier na bardziej 'stary' wszystko nabrało fajnego wyrazu.

'Nobody is perfect' to mój dzisiejszy przekaz dla Was. Nie musicie być idealni, bądźcie zawsze sobą.


Hello!

After the last dark projects, I wanted to do something delicate, light and airy.
Halfway through it was too light, the paper was too delicate and somehow I felt strange.
However, when I changed the paper to a more 'old' paper, everything got a nice expression.

'Nobody is perfect' is my message to you today. You don't have to be perfect, always be yourself.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz