piątek, 6 września 2019

Blejtram w Klimacie Vintage i Porównanie Tuszy Alkoholowych/Vintage Canvas and Comparison of Alcohol Inks

Witajcie!
Jak pewnie wiecie, w sklepie dostępne są tusze alkoholowe dwóch marek.
Jedna to nasza polska firma Renesans, a druga to wszystkim napewno znany Ranger.
I właśnie dzisiaj specjalnie dla Was przygotowałam projekt, który pozwolił mi porównać obie marki.
Welcome! 
As you probably know, alcoholic inks of two brands are available in the store. One is our Polish company Renesans, and the other is certainly a well-known Ranger. And just today, especially for you, I prepared a project that allowed me to compare both brands.Tworząc mój projekt starałam się dobrać media w taki sposób, by sprawdzić jak tusze zareagują na różnej powierzchni.
Sprawdzimy więc jak tusze poradziły sobie na grubej warstwie gesso, paście modelującej, paście pękającej, żywicy i metalach.
Creating my project, I tried to choose the media in such a way as to check how the inks will react on different surfaces. We will check how the inks coped with a thick layer of gesso, modeling paste, cracking paste, resin and metals.
Porównanie tuszy zacznijmy od tego, co rzuca się w oczy najbardziej-opakowanie.
Zarówno tusze Renesans jak i Ranger są zapakowane w buteleczki o pojemności 15ml, różnią się jednak dziubkiem. Renesans ma większą końcówkę, jednak by cokolwiek poleciało, buteleczkę trzeba ścisnąć, Ranger ma mniejszą końcówkę, ale wystarczy lekko przechylić butelkę i kropelki same lecą. Buteleczki Rangera na opakowaniu mają również etykietkę w kolorze tuszu, więc łatwiej odnaleźć szukany kolor.
Let's start comparison with what catches the eye most-pack. Both Renesans and Ranger inks are packed in bottles of 15ml capacity, however they differ in spouts. The Renesans has a larger tip, but for anything to flow, the bottle needs to be squeezed, Ranger has a smaller tip, but just slightly tilt the bottle and the droplets flow by themselves. Ranger bottles on the packaging also have an ink-colored label, so it's easier to find the color you're looking for.


Druga sprawa to kolory. Jeślo chodzi o nasycenie kolorów to oba tusze wypadaja świetnie.
Kolory są żywe, wystarczy kropelka by uzyskać bardzo mocny kolor.
Ranger jednak posiada dużo większy wybór kolorów niż Renesans.
The second thing is colors. When it comes to color saturation, both inks are great. The colors are vivid, just a blob to get a very strong color. Ranger, however, has a much larger selection of colors than the Renesans.Jak tusze poradziły sobie z powierzchniami ?
Zdecydowanie najgorzej tusze alkoholowe wyglądają na gesso, tusz nie rozprowadza się równomiernie, nie reaguje tak dobrze z blenderem i wsiąka w płótno. 
Pasta modelująca i pękająca tworzy na płótnie warstwę, na której tusze się utrzymują i na takiej powierzchni można się pobawić z blenderem. Kolory płyną pod wpływem medium blendującego, a kolory są cudownie nasycone i mocne.
How did the inks cope with the surfaces? By far the worst alcoholic inks looked on gesso, ink does not spread evenly, does not react so well with the blender and soaks into the canvas. Modeling and cracking paste creates a layer on the canvas where the inks stick and on that surface you can play with the blender. Colors flow under the influence of a blending medium, and the colors are wonderfully saturated and strong.
Tusze alkoholowe na żywicy to czysta bajka. Kolory fantastycznie się utrzymują na żywicy, a po dodaniu blendera tworzą się cudowne oczka i jakby efekt szkła. Moje odlewy wyglądają jakby były mokre, szklane, a taki efekt właśnie możecie uzyskać za pomocą tuszy alkoholowych.
Alcoholic inks on resin is a pure fairy tale. The colors remain fantastic on the resin, and after adding the blender, wonderful eyes are created and a glass effect appears. My castings look like they are wet, glass, and such an effect you can get with the help of alcoholic inks.Kolejny aspekt o którym warto wposmnieć, to jak tusze reagują z wodą i medium blendującym.
Tutaj świetna wiadomość, tusze Renesansu reagują z blenderem Ranger'a i na odwrót, nie ma więc potrzeby kupowania dwóch blemderów jeśli posiadacie tusze obu marek.
Tusze również reagują z wodą, jednak efekt nie jest tak spektakularny jak z blenderem. Woda jedynie pomaga rozprowadzić tusz po powierzchni i nieco osłabić kolor.
Another aspect worth thinking about is how the inks react with water and the blending medium. Great news here, the Renesanse inks react with a Ranger blender and vice versa, so there is no need to buy two blenders if you have inks of both brands. The inks also react with water, but the effect is not as spectacular as with a blender. Water only helps to spread the ink over the surface and slightly weaken the color.Tusze również reagują ze sobą, a to oznacza że można bez obawy używać tuszy obu marek na jednej pracy i uzyskamy piękne przejścia między kolorami, a także tusze się ze sobą mieszają, więc możemy uzyskać nowe kolory.
The inks also react with each other, and this means that you can use the two brands of inks on one project without fear and you will get beautiful transitions between colors, as well as the inks mix together, so we can get new colors.

  


Jeśli chodzi o metale, tusze są mało na nich widoczne, jednak by nadać bardzo delikatnego koloru metalowym elemntom sprawdzą się również i tutaj.
 When it comes to metals, the inks are hardly visible on them, but to give a very delicate color to metal elements they will also work here.


Ostatnia rzecz o której trzeba wspomnieć, to cena. Tusze Renesansu są znacznie tańsze niż tusze Rangera.
The last thing to mention is the price. Renesans inks are much cheaper than Ranger inks.Mam nadzieję, że wiedza którą tu dla Was zgromadziłam pozwoli Wam łatwiej pracować z tuszami oraz podjąć decyzje na temat kupna.
Ja Wam polecam obie marki, swojego faworyta nie mam i uwielbiam tusze obu marek.
I hope that the knowledge I have accumulated here for you will allow you to work with mascaras and make buying decisions easier. I recommend you both brands, I don't have my favorite and I love the inks of both brands.


Pozdrawiam !
Regards !


1 komentarz :

  1. Nigdy nie używałam takich tuszy, ale widać, że efekty są świetne ! Pozdrawiam serdecznie :)

    OdpowiedzUsuń