piątek, 12 kwietnia 2019

Time.

Witajcie !!!
Dziś sentymentalnie .... z myślą o czasie, przemijaniu i moim tacie... 
chciałabym choć na chwile cofnąć czas, pogadać, posłuchać jego historii... nawet posiedzieć w ciszy, po prostu być.

Hi!
Today sentimental ... with a view to time, passing away and my dad ... 
I would like to go back and talk for a moment, listen to its history ... I would like to sit with him in silence, just be. 


W tym projekcie użyłam mediów od Decoart i Finnabair. Pozwoliłam sobie na zabawę z kolorami i ekspresją uczuć. 
Całe szczęście, że baza klatki przetrwała.

In this project I used the media from Decoart and Finnabair. I let myself play with the colors and expression of feelings. Fortunately, the cage's base has survived.

Użyłam/ I used:
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz