sobota, 20 kwietnia 2019

Freedom

Dobrze jest jak serce jest wolne i napędzane w różny sposób. Moje by prawidłowo działać ma skrzydło i dużo trybików. Ma też dużo kolorów, żeby nie było nudy. I całe pokryte jest woskami.

It's good to see how the heart is free and powered in different ways. Mine needs a wing and a lot of cogs to work properly. It also has a lot of colors to not be boring. And the whole thing is covered with waxes.


Na drewniane serce nałożyłam koronkowy wzór za pomocą maski od Finnabair. Kompozycję ułożyłam z różnych rodzajów trybików - od tekturek po metalowe.

I put a lace pattern on my wooden heart using a Finnabair mask. I made a composition of different types of cogs, from cardboard to metal.


Kolor mojej pracy to zasługa Fluidów DecoArt oraz wosków Finnabair.

The colour of my work is due to Fluid DecoArt and Finnabair waxes.


Nie mogło być inaczej i na koniec pracę pochlapałam białym gesso.

It couldn't have been any different: in the end I splashed white gesso on my project.


Miłego dnia! / Have a nice day!


Użyłam: / I used:

Finnabair Art Alchemy Metallique Wax (new palette) Mica paste - RenesansOrnate Lace - Stencil - Prima Antiquing Cream - Raw Umber - DecoArt Half_gear_80mm_1_STE Plaquettes - Scrapberry's - Around the world 1 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz