sobota, 10 lutego 2018

Creating yourself

Cześć!
Pogoda nas nie rozpieszcza, zimno, buro. Muszę przyznać, że sprzyja to powstawaniu nowych projektów. Na warsztat wzięłam wosk Art Alchemy i mgiełki Lindy's.

Hi!
The weather does not spoil us, it is cold and gloomy outside. I must admit that this is helping to create new projects. I used Lindy's mists and Art Alchemy Wax. 


Pierwszym krokiem było stworzenie tekstur na mojej bazie. Wykorzystałam do tego maski i pastę modelującą. 

The first step was to create textures on my base. I used stencils and modelling paste for this. 


Potem ułożyłam kompozycję wykorzystując różnorodne elementy: odciski z foremek, metalowe elementy, mech, szklane kaboszony.

Then I created the composition using various elements: imprints of moulds, metal elements, moss, glass cabbage


Całość dokładnie pokryłam czarnym gesso i pozostawiłam do wyschnięcia.

I covered the whole piece with black gesso and let it dry.


I w tym momencie zaczyna się magia! Wybrałam sobie kilka kolorów mgiełek Lindy's: Blue Hawaiian Blue, Gossamer Gold, Tainted Love Teal, Fuzzy Navel Peach. Najwięcej użyłam dwóch pierwszych kolorów. Używając ich naprzemiennie starałam się osiągnąć efekt przejść kolorów.

And at this point magic begins! I have chosen several Lindy's mist colors: Blue Hawaiian Blue, Gossamer Gold, Tainted Love Teal, Fuzzy Navel Peach. I used most of the first two colors. Using them alternately I tried to achieve the effect of color transitions. 


Suszyłam i dodawałam kolejne psiknięcia, aż osiągnęłam satysfakcjonujący mnie efekt.

I was drying and adding another tensions until I achieved a satisfactory result.


Na koniec żeby podbić wszystkie tekstury użyłam wosku Art Alchemy w kolorze białego złota. Cudownie skomponował się z mgiełkami!

Finally, to boost all textures I used Art Alchemy Wax in white gold colour. Wonderfully mixed it with mists!


Użyłam: / I used:

Mgiełka - Starburst - Lindy's Stamp Gang Maska 12x12 - Harlequin - Prima Mech curly moss 25g Kaboszon przezroczysty okrągły 8mm Duże metalowe skrzydła - srebrne Koperta zegara kieszonkowego - srebrna Word Bands - Tim Holtz Idea-ology Kwiatek metalowy 15 – brąz Liście dzwonki - brąz Foremka Trifles - Prima Vintage Art Decor Mould Czarne gesso - Renesans Wosk - Art Alchemy Metallique - Finnabair

Ściskam!/Hugs!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz