poniedziałek, 30 listopada 2015

Retro Inspiracje: Zimowa scena Agnieszki / Retro Inspirations: Agnieszka's winter scene

Cześć! Dziś chciałabym pokazać Wam przywołującą zimową atmosferę shadowboxową scenę. Stworzyłam ją z użyciem tkaniny jutowej, brzozowych dodatków i mgiełek Distress.

Hello! Today I'd like to share with you a winter-inducing shadowbox scene. I created it using burlap fabric, birch bark embellishments and Distress Sprays.

Na okładce znalazła się kompozycja z juty, gazy i brzozowych śnieżynek pochlapanych białą mgiełką Distress Picket Fence, a na środku napis wycięty z papierów UHK LOFT Christmas.

On the cover, there is a composition from burlap, gauze and birch bark snowflakes splattered with white Picket Fence Distress Spray, and centre stage is given to a cut-out from UHK's LOFT Christmas paper.Wewnątrz 'książeczki' ukryta jest zimowa scena. Z juty stworzyłam tło, na dole klejąc ją na zakładkę (podklejając mocną taśmą dwustronną), tworząc 'pagórki'. Pomiędzy pagórkami znalazły się kawałki gazy oraz brzozowe choinki i renifer, a na górze płatki śniegu. Wszystko znów pochlapane 'śniegiem'.

Inside the 'booklet' the winter scene is hidden. I created the background from burlap, creating pleats (using strong double-sided tape) to make 'hills'. Between the hills there are pieces of gauze and birch bark evergreen trees and a raindeer, and at the top - snowflakes. Again, everything sprinkled over with 'snow'.Reniferowi nadałam kolor za pomocą czerwonej mgiełki Barn Door, a choinki potraktowałam mgiełką białą i zieloną Shabby Shutters.

I coloured the reindeer using the red Barn Door Distress Spray and I treated the trees to some of the white and green (Shabby Shutters) mists.


Myślicie, że takie tworzenie-czarowanie sprowadzi śnieg na święta? Fajnie by było. :)
Do you think this kind of witching-creating is going to bring snow for Christmas? Would be cool. :)

Użyłam: / I used:

Tkanina jutowa A4 5szt. Choinki - kora brzozy 3szt Renifery - kora brzozy 3szt

Płatki śniegu - kora brzozy 3szt Picket Fence Distress Spray Stain Shabby Shutters Distress Spray Stain

Barn Door Distress Spray Stain UHK Gallery - LOFT Christmas - WISHES Taśma dwustronna 3.17mm

Pozdrawiam,
Hugs,
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz