czwartek, 29 marca 2018

Create art

Dużo razem przeszłyśmy. Towarzyszyła mi godzinami, zawsze była obok. Nie opuszczała mnie w podróży. Była niezawodna. Byłyśmy dla siebie wprost stworzone. Ale nadszedł czas, że musiałam ją pożegnać. Moja myszka nie opuściła mnie do końca choć już mi nie służy. Otrzymała odpowiednią oprawę.

We have come a long way together. She accompanied me for hours, she was always there. She did not leave me on the road. She was reliable. We were meant for each other. But the time has come for me to say goodbye to her. My mouse didn't leave me completely, although she doesn't serve me anymore. She received the right cover.


Zaczęłam od białego gesso i pasty gruboziarnistej. Pokryłam nimi ułożoną kompozycję. 

I started with white gesso and coarse-grained sand paste. I covered a composition with them.


Za pomocą różnych mediów nadałam pracy kolory. Woskami wydobyłam tekstury.

With the help of various media I gave colors to my work. I extracted textures with waxes. 


Na koniec całość pochlapałam mgiełkami i białą farbą. 

At the end I splashed the whole with mists and white paint. 


Użyłam: / I used:
Quote Chips - Tim Holtz Idea-ology Żarówka metalowa - brąz Kwiatek metalowy 15 – brąz Kwiatek metalowy 10 - brąz Metalowy trybik - 2,5 cm - wzór 2 Metalowy trybik - 2,3 cm Tusz alkoholowy Adirondack Alcohol Ink Inka Gold 62,5g - Granatowy (913) Mgiełka - Starburst - Lindy's Stamp Gang Wosk - Art Alchemy Metallique - Finnabair Farba Akrylowa - Art Alchemy Sparks Białe gesso - Renesans Masa piaskowa gruboziarnista - Renesans

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz